0848.252.555

Nhà Thờ 3 Gian Gỗ Lim Không Có Hiên Lắp Ghép Tầng 5

Nhà gỗ lim 3 gian do nhà gỗ Tân Kiến thi công t11/2017

Địa điểm; khu Mỹ Đình 2.

Hỗ trợ mua hàng:
Hotline: 0848.252.555 - 083.773.65.65
(Bán hàng cả Thứ Bảy và Chủ Nhật)