0848.252.555

Nhà Gỗ Lim 3 gian đủ hàng chân

Nếp nhà ba gian gỗ Lim nhập khẩu đủ 24 hàng chân cùng hệ cửa bức bàn Lim.

Cđt : A Dương

Thời gian hoàn thành: đang trong quá trình hoàn thiện. Dự kiến T7/2019

Hỗ trợ mua hàng:
Hotline: 0848.252.555 - 083.773.65.65
(Bán hàng cả Thứ Bảy và Chủ Nhật)